Policzaste.

 – Stańka! Stańka, niech to Tajfson kopsnie, przecież trzeba coś napisać! Stańka!!  – ……  – Śpi. To tak wygląda to nierozerwanie ze mną! Taki moment i śpi! Już ja sobie…

Czytaj dalej…